Unesco uppmärksammar lärare

Skolbarn i Afghanistan
Foto: Scanpix

Den 5 oktober är det internationella världslärardagen, enligt FN-organet Unesco.

Årets tema är lärarnas roll i återuppbyggnaden av länder som drabbats av krig, naturkatastrofer eller epidemier som hiv-aids.

Lärarna spelar en avgörande roll för återhämtning och tillväxt enligt Unesco, som anser att det är viktigt att uppmärksamma lärarnas status och villkor. Rekryteringen av nya lärare håller inte samma takt som det ökande antalet elever.

Fråga SYV