Miljarder till lärare och lärlingar

Fler lärlingsplatser
Foto: Scanpix

En storsatsning inom gymnasiet och vuxenhögskolan ska öka lärares kompetens och skapa tusentals nya lärlingsplatser.

Regeringen vill inrätta 30 000 lärlingsplatser i gymnasieskolan och 5 900 inom vuxenutbildningen. Satsningen kommer att kosta 1,36 miljarder kronor mellan år 2011 och 2014.

En annan storsatsning föreslås för att stärka lärares kompetens. Totalt satsas 1,3 miljarder kronor på att bland annat fortbilda lärare och vidareutbilda obehöriga lärare.

Drygt en miljard går till stärkt undervisning i naturvetenskapliga ämnen i grund- och gymnasieskolan.

Fråga SYV