Ny utbildning för gammalt yrke

Fiskeri
Foto: Scanpix

Vill du jobba utomhus med ett fysiskt och omväxlande jobb? Morgondagens fiskare kommer att möta nya utmaningar.

Hösten 2011 startar en ny utbildning för fiskare. Det här är den första eftergymnasiala yrkesutbildningen för yrkeskåren och fokus kommer att ligga på hållbart och småskaligt.

– Det finns ett stort behov av föryngring av kåren eftersom medelåldern ligger på 57 år, säger Jan Karlsson, projektansvarig på Väddö Folkhögskola.

Utbildningen är två år och 12 personer kommer årligen att rekryteras.

– Intresset är stort, det är redan flera personer som har anmält sig, säger Jan Karlsson.

Bakom utbildningen står Väddö folkhögskola i samarbete med Ostkustfiskarna och Fiskeriverket.

Vi har fiskat i många hundra år, behövs det verkligen en utbildning?

– Ja, det här är ett nytt yrke, tidigare kunde man leverera sin fångst vid kajen och leva på det, idag krävs en större bredd, man behöver kombinera sitt fiske med annat, till exempel restaurangverksamhet eller fiskeodling.

På utbildningen ingår såväl praktik med yrkesverksamma fiskare som företagsekonomi.

Fråga SYV