Utbildade lärare ska premieras

Jan Björklund
Foto: Scanpix

Regeringen föreslår att bara legitimerade lärare ska få sätta betyg och ges fast anställning. Kritiken kommer från flera håll.

Inom några år ska obehöriga lärare inte längre få sätta betyg på sina elever. I stället kommer någon av skolans legitimerade lärare att sätta betygen i samråd med den obehörige – och om det uppstår oenighet gäller den legitimerades åsikt.

Systemet kommer att leda till problem för mindre skolor och skolor där finns en stor andel obehöriga, anser Friskolornas Riksförbund.

– Tanken är att man bara ska ta in en godkänd lärare från rummet bredvid, men det är inte säkert att man har det i en mindre skola. Och i 99,9 procent av fallen är det den lärare som faktiskt har bedrivit undervisningen som har högst kompetens att bedöma vilket betyg en elev ska ha, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på förbundet.

Tvingas jobba

Var femte lärare i svenska skolor saknar i dag behörighet för att undervisa. Hälften av dem är fast anställda.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) hoppas nu att de nya reglerna ska tvinga skolor att fortbilda sina obehöriga lärare. Han tror också att arbetsgivarna tvingas jobba hårdare för att hitta utbildad personal:

– Nu kan det vara billigare att anställa obehöriga, vilket kan påverka hur mycket man anstränger sig.

Får ställa om

Men Maria Stockhaus (M), ordförande i utbildningsberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), håller inte med om att skolorna anstränger sig för lite:

– Däremot har lärarutbildningarna producerat lärare med konstiga ämneskombinationer. Därför har det varit svårt att matcha behörigheterna med tjänster. Sedan ser det olika ut i olika delar av landet – på vissa orter är det svårare hitta någon behörig, säger hon.

Regeringen föreslår en övergångsperiod till år 2015 för att ge skolorna tid att ställa om. Under den perioden får obehöriga lärare fortsätta att sätta betyg.

– På en del håll har man många obehöriga och meningen är inte att ställa till kaos. Meningen är ju att man ska uppfylla kraven, säger Jan Björklund.

Fakta: Får inte sätta betyg

Regeringens förslag innebär att endast legitimerade lärare får sätta betyg och bli fast anställda.

För att få legitimation krävs att läraren har en examen och har gått igenom en introduktionsperiod på minst ett år, motsvarande läkares AT-tjänstgöring.

Legitimationerna utfärdas av Skolverket. De kan dras in vid grov oskicklighet eller allvarliga brott.

Yrkes- och modersmålslärare omfattas inte av kraven på legitimation.

De nya reglerna börjar gälla år 2012.

Fråga SYV