4-årigt gymnasium för ingenjörer

Gymnasium
Foto: Scanpix

Teknikprogrammet får ett extra år på två skolor. Enligt Folkpartiet finns stor efterfrågan på gymnasieingenjörer.

Från och med 2011 går det att bli gymnasieingenjör igen i Stockholm. Då inför två gymnasieskolor ett fjärde år på teknikprogrammet.

Meningen är att eleverna ska gå ut med en yrkeskompetens som kan ta dem direkt in i arbetslivet.

– Det finns en väldigt stor efterfrågan hos industri och IT-företag på anställda som är kvalificerade men ändå inte har behövt läsa på högskolan, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Det är Bromma gymnasium och Thorildsplans gymnasium som nu ansöker hos Skolverket om att få delta i försöksverksamhet med ett frivilligt fjärde tekniskt år. Ansökan kommer att gälla två klasser med sammanlagt 64 platser.

Som Metro tidigare berättat har intresset för teknik ökat bland Stockholmseleverna. Ansökningarna till gymnasiets teknik- och naturprogram har på fem år ökat med 27 respektive 16 procent.

Fråga SYV