Nu slår de nya reglerna mot dig

Student
Foto: Scanpix

Har du påbörjat en utbildning men vill ändra inriktning? Då kan du ligga illa till. CSN:s regler har blivit allt tuffare mot landets studenter.

De tuffare regler för att få studiemedel som regeringen införde i somras drabbade tusentals studenter. Nu ska reglerna ses över.

– De fick konsekvenser som inte var riktigt väntade, säger biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni.

Efter regelskärpningen fick mer än fyra gånger fler studenter avslag på sina ansökningar, jämfört med samma tid förra året. Från 1 juli till 17 oktober i år fick 5 059 personer avslag, mot 1 168 under samma period i fjol.

Tidigare har CSN exempelvis kunnat ta hänsyn till om studenten bytt utbildning, och kunnat bortse från väldigt gamla studieresultat. Men det går inte längre. Undantag görs i stort sett bara om studenten blivit sjuk, gjort ett studieavbrott, om en nära anhörig dött eller om en utbildning haft allvarliga brister.

Men sedan i somras har CSN tvingats gräva fram studieresultat som går mycket långt tillbaka i tiden vilket orsakat stora praktiska problem. Regeringen lovar nu att snabbt se över de nya reglerna.

– Om man gör ett misstag i unga år kan det komma att drabba en 10–15 år senare och det var ju inte tänkt riktigt så. Vi ska göra en skyndsam och förutsättningslös översyn av reglerna, så får vi se vad som kan behöva ändras, säger Nyamko Sabuni.

Fakta: Studiemedelskrav

De nya skärpta regler för att få studiemedel som infördes den 1 juli i år innebär bland annat:

CSN tar bara hänsyn till uppnådda studieresultat.

Tidigare kunde CSN bevilja en student studiemedel, trots otillräckliga resultat, om personen bedömdes bli klar med studierna i normal tid. Den möjligheten har slopats.

Tidigare kunde CSN bortse från studieresultat äldre än tio år när en student söker studiemedel på nytt. Det går inte längre.

Tidigare kunde CSN ta hänsyn till om en student valt fel utbildning och inte klarat studiekraven. Den möjligheten har slopats.

CSN kan bevilja studiemedel trots otillräckliga studieresultat vid sjukdom, funktionsnedsättning, om en nära anhörig dött eller om utbildningen haft allvarliga brister.

Källa: CSN

Fråga SYV