Ny forskning: Elefanter gynnar grodor

Elefant
Foto: Scanpix

Elefanter skadar naturen, men det är inte bara av ondo. Kräldjur trivs.

Elefanter är kända för att med sin tyngd skada och förändra naturen i områden där de lever. Men det är inte enbart av ondo slår forskare nu fast.

Kraftigt skadade marker hyste fler groddjur och kräldjur än elefantfria områden, visar deras studie i tidskriften African Journal of Ecology. Elefanter beskrivs ibland som ekologiska ingenjörer för sin förmåga att förändra landskapet och skapa nya ekosystem, viket i sin tur påverkar många andra arter.

Forskarna fann att ju mer gropar, kratrar och uppslitna och sönderbrutna träd elefanterna lämnat efter sig, desto fler var grod- och kräldjursarterna i området. Elefantskadorna drog också till sig fler insekter som är en viktig födokälla för grodor och kräldjur.

Utbildningar med djur

Fråga SYV