Studera mode på högsta nivå

Foto: Alloverpress

Högskolan i Borås har blivit först i landet att erbjuda forskarutbildning i modedesign och textil management.

I och med Högskoleverkets beslut kan Högskolan i Borås nu starta utbildning på forskarnivå inom textil och mode. Examenstillståndet gäller både konstnärlig forskarexamen och så kallad generell, det vill säga vetenskaplig, forskarexamen. Utbildningen som leder fram till den konstnärliga forskarexamen kommer att ha modedesign och textildesign som huvudinriktningar.

– I Sverige finns bara två lärosäten med tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå, Göteborgs och Lunds universitet. Högskolan i Borås blir alltså den tredje i skaran, men inriktningarna textil och mode blir man i dagsläget ensam om, säger Agnes Ers, projektledare på Högskoleverket. 

Två andra lärosäten som också ansökt om tillstånd att utfärda konstnärlig forskarexamen är Konstfack i Stockholm och Luleå tekniska universitet. Högskoleverket har emellertid avslagit deras ansökningar.

Länkar: Utbildningar inom mode och textil

Fråga SYV