Allt fler 19-åringar på högskolan

Studenter
Foto: Gustav Gräll

Under läsåret 09/10 har 15 000 fler studenter sökt sig till svenska högskolor och universitet. Det är 50 procent mer än för 10 år sedan.

Läsåret 2009/10 fick universiteten och högskolorna nästan 110 000 nya studenter, vilket är nytt rekord. Direktövergången från gymnasiet var mycket stor - 5 000 fler 19-åringar valde högskolestudier än läsåret innan. Det visar ny statistik från Högskoleverket.

Antalet nybörjare i högskolan, det vill säga de som aldrig tidigare studerat i svensk högskola, har ökat under tre läsår i rad. Läsåret 2009/10 började 109 000 personer att studera, en ökning med 15 000 jämfört med läsåret innan. Det är 50 procent fler än för tio år sedan. En trolig orsak till rusningen till högskolan är den tuffa arbetsmarknaden under 2009.

Dessutom var antalet 19-åringar i befolkningen större än någonsin, 134 000. Nästan 20 000 av dessa valde att studera på högskolan - en ökning med över 30 procent jämfört med föregående läsår. För första gången på tio år är det de svenska nybörjarna, och inte de utländska, som ökar mest.

Stockholms universitet hade den största ökningen - nästan 1 500 fler nybörjare som inte tidigare studerat i den svenska högskolan. Därefter följer Uppsala universitet, Mittuniversitetet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Fråga SYV