Här är den nya gymnasieskolan

Gymnasieskolan
Foto: Gustav Gräll

Elever ska få lättare att orientera sig i djungeln av gymnasieprogram framöver. Bara vissa profiler tillåts nu av Skolverket. Men förvirringen är fortfarande stor bland niorna, enligt studievägledare.

I den nya gymnasieskolan som kommer nästa läsår får skolor inte längre hitta på egna program. Skolverket har slagit fast vilka fördjupningar som godkänns inom respektive utbildning. Det innebär större rättssäkerhet för eleverna, enligt Jan Sydhoff, chef på Skolverkets gymnasieenhet.

– I dag konkurrerar skolor genom att sätta spektakulära namn på egna varianter och kurser som elever inte vet vad de står för. Nu får man bara ge de nationella kurserna och då ska man som elev eller förälder kunna gå in och se vad det är för ämnesplan, mål och betygskriterier som gäller, säger han.

Skolverkets förhoppning är att dagens spretiga programutbud ska tuktas och bli mer lättöverskådligt. Men myndigheten har ändå godkänt en stor mängd fördjupningar och kurser inom varje program.

Och studie- och yrkesvägledaren Lena Fredsberg tror att valet kommer att fortsätta att ge eleverna i nian huvudbry.

– Det är generellt ett svårt val för dem och många känner sig förvirrade. Man ser också tydligt vilka som har föräldrar som är insatta och vilka som inte har det, säger hon.

Fakta: Kurser som godkänns

Några exempel på godkända fördjupningskurser:

Frukost och bufféservering på Hotell- och turismprogrammet

Trav 1 och 2 på Naturbruksprogrammet

Dansteknik respektive Körsång på Estetiska programmet

Barns lärande och växande på Samhällsvetenskapsprogrammet

Tätskikt våtrum på Bygg- och anläggningsprogrammet

Källa: Skolverket

Hitta utbildningar

Gymnasium

Fråga SYV