Val i femman avgör framtiden

Val påverkar framtiden
Foto: Gustav Gräll

Utbudet av skolor och program är i dag så stort att föräldrar och elever har svårt att orientera sig utan hjälp. Nu kräver Skolverket att det satsas mer på kvalificerad studie- och yrkesvägledning.

Friskolorna blir fler och utbudet av utbildningar ökar. Samtidigt genomgår hela skolsystemet stora reformer. Förutom nya kurser och inriktningar måste elever och föräldrar också sätta sig in i en helt ny betygsskala.

I detta förändrade landskap är det nödvändigt att eleverna får kvalificerad studie- och yrkesvägledning, konstaterar Skolverket i sin lägesbedömning för 2010.

– Vi ser ett stort behov av att föräldrar och elever får saklig information och hjälp att orientera sig i det nya. Det är viktigt att alla får de råd de behöver för att hitta sin utbildning, säger Helén Ängmo, tillförordnad generaldirektör.

Viktiga beslut för framtiden kan behöva fattas redan i årskurs fem.

– Språkvalet då är viktigt för den som senare vill få meritpoäng för avancerade språkkurser i gymnasiet. Meritpoängen kan i sin tur bli avgörande för att komma in på attraktiva högskoleutbildningar är hård, säger Ängmo.

Enligt Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner har vägledarna hittills inte fått en ärlig chans att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.

– De är få och hinner helt enkelt inte med att ge individuell vägledning, säger Fjelkner.

Fråga SYV