Svart på vitt om rasismen i skolan

Rasismen i skolan
Foto: Scanpix

Enligt en rapport från Ungdom Mot Rasism säger sig 47% ha använt rasistiska uttryck. Många känner inte till likabehandlingsplanerna.

Så många som 62 % av landets elever möter rasism i sin vardag, men bara 27 % har läst likabehandlingsplanen på sin skola – ännu färre anser sig förstå innebörden av den. Det visar resultatet av en undersökning som Ungdom Mot Rasism gjort och som idag redovisas i rapporten Rasismen i skolan – elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan.

I undersökningen har 675 unga i åldrarna 12-20 år svarat på frågor om rasism och skolors likabehandlingsarbete. 60 % säger sig ha sett nazistiska symboler på sin skola eller i sin omgivning, och 47 % säger sig ha använt sig av rasistiska uttryck som skällsord.

– Skolan har ett viktigt demokratiuppdrag i att erbjuda barn och unga möjligheter att på lika villkor stärka sin demokratiska utveckling. I det ingår ett starkt mångfalds- och värdegrundsarbete, säger Ola Karlman, ordförande för Ungdom Mot Rasism.

På frågan om man har läst likabehandlingsplanen och i så fall om man har förstått innebörden, var det vanligaste svaret ”vad är det?” eller ”finns det på skolan?”.

Spelar det någon roll om eleverna känner till likabehandlingsplanen?

– Ja, det spelar roll ur ett elevperspektiv. Dels för att man ska kunna forma sin skoltid, dels för att alla ska veta vilka ramar man har, säger Ola Karlman.

Ola Karlman betonar att undersökningen är liten men att den gett flera indikatorer om likabehandlingsfrågor. Exempelvis ger ungdomar väldigt skiftande svar på vad begreppet rasism betyder.

– Det kan bero på att rasism är ett komplext begrepp. Det kan också bero på skolan, säger Ola Karlman.

Rapporten syftar till att vara ett underlag för vidare diskussion kring hur skolors arbete med mångfald och likabehandling kan stärkas.

Fråga SYV