Nu får du plugga cirkus på gymnasiet

Cirkus
Foto: Scanpix

Vill du bli akrobat? Skolverket har godkänt 94 särskilda varianter av gymnasieutbildningar.

Utbildningar i yrkesfiske, cirkus och fysik är några av de varianter på gymnasieprogram som fått klartecken att starta nästa höst.

Höstterminen 2011 införs en ny gymnasieskola. Nyordningen innebär bland annat att det stora utbudet av lokalt utformade utbildningar bantas – utbudet ska bli mer överblickbart. Skolverket har nu beslutat vilka gymnasieskolor som får gå utanför den nationella mallen, och starta särskilda varianter av program. Dit hör nio skolor med waldorfutbildningar och ett antal spetsutbildningar – med hög studietakt – i exempelvis fysik, moderna språk och historia. Elever i hela landet kan söka till de flesta av dessa särskilda varianter på utbildningar.

Totalt 94 utbildningar har fått klartecken av Skolverket. Förutom de särskilda varianterna har 52 yrkesutbildningar fått en särställning som riksrekryterande. I den gruppen finns exempelvis sjöfarts- och flygteknikutbildningar och exklusiva utbildningar i till exempel urmakeri.

Skolverket har tagit ställning till drygt 400 ansökningar, och flertalet har alltså avslagits. Enligt Skolverket har dock gymnasieskolorna stora möjligheter att sätta sin egen prägel på ett nationellt program, genom att plocka av de kurser som får finnas inom fördjupningen på varje program.

Fakta: Urmakeri och modedesign

I den nya gymnasieskolan finns 18 nationella program. Därutöver får ett antal gymnasieskolor ge särskilda varianter på nationella program och/eller riksrekryterande utbildningar. Några exempel:

Gullmarsgymnasiet (Lysekils kommun): vattenbruk.

Vildmarksgymnasiet (Hylte kommun): yrkesfiske i sötvatten.

Björkö fria gymnasium (Stiftelsen Waldorfpedagogik i Wreta kloster): waldorf.

Vasaskolan (Gävle kommun): cirkus.

Orust praktiska gymnasium (Baggium utbildning AB): sjöfartsutbildning.

Liljaskolan (Vännäs kommun): urmakeri.

Polhemsskolan (Lunds kommun): fysik.

Apelrydsskolan i Båstad (Stiftelsen Fredrika Bremerförbundet): etisk modedesign.

Källa: Skolverket.

Fråga SYV