Flyttande fåglar helt i det blå

Flyttande fåglar
Foto: Scanpix

Ny forskning från Storbritannien visar att flyttande fåglar har en vit fläck där de inte ser: Rakt framåt.

Miljontals fåglar dör varje år efter att de krockat med kraftledningar. Nu tror sig brittiska forskare ha åtminstone en delförklaring, vissa fåglar har en vit fläck i sitt synfält.

Det gör att de inte ser hinder framför sig när de under flygfärden böjer ned huvudet och spanar neråt för att lokalisera andra fåglar, leta efter föda eller söka häckningsplatser.

Försök har gjorts att göra kraftledningar synligare med hjälp av reflexer och färgglada band. Men trots det uppvisar vissa arter en hög dödlighet när de flyger in i kraftledningarna, visar studier av paradistrana, koritrapp och vit stork.

Enligt de nya rönen skulle det alltså inte spela någon roll om man försöker förändra kraftledningarnas utseende.

Tips: Utbildningar med fåglar

Fråga SYV