Kraven sänker unga i skolan

Unga som mår dåligt
Foto: Gustav Gräll

Unga som mår dåligt riskerar att prestera sämre i skolan. Samtidigt kan tuffa krav i skolan bidra till psykisk ohälsa.

Flickor reagerar med ängslan och oro, pojkar blir stökiga och hamnar i konflikter.

Det är slutsatserna i två nya forskningsrapporter från Delegationen för jämställdhet i skolan (Deja).

– Dåliga skolresultat leder sannolikt till dålig självkänsla, samtidigt som psykisk problematik gör det svårt att prestera i skolan, säger Jennie C. Ahrén, en av rapportförfattarna.

Skolmiljön har stor del i hur barn och unga uppfattar sig själva. Från tidiga tonåren blir vänner och andra i skolan förebilder i mycket högre utsträckning än tidigare.

– Det är viktigt att skolmiljön är tillåtande och att det finns utrymme att vara den man är, säger Jennie C. Ahrén.

Pojkar råkar som grupp ut för mer problem i skolan, de har sämre kompetens vid skolstart och får lägre betyg. Samtidigt är det flickor som känner mest stress och oro över skolarbetet, med början i de tidiga tonåren.

– Flickor är mer sårbara då. I det spelar skolan en roll, det handlar om vilka krav omgivningen ställer på dem, säger rapportförfattaren Mara Westling Allodi.

Trots att de presterar bättre lyckas flickorna inte behålla en god självbild.

– Pojkar tenderar att överskatta sin kompetens när de möter svårigheter. Flickor är mer känsliga för negativ feedback.

Fråga SYV