Polisstudenter ska lära sig köra bil

Polisstudenter ska lära sig köra bil
Foto: Scanpix

Hittills i år har ett 30-tal polisbilar blivit totalkvaddade. Nu ska polisen lära sig resonera om hur man kör bil.

Unga förare är inblandade i de flesta av de cirka 3 500 skadehändelser med polisbilar som rapporterats under 2010. Varje år totalförstörs omkring 30 polisbilar, och det antalet har redan uppnåtts i år.

Docent Jörgen Lundälv vid Umeå universitet har studerat 323 polisaspiranters trafikkunskaper och attityder till att köra polisbil. Han anser att många är beredda att ta alltför stora risker.

– Det är som en rysk roulette, där frågan är vem som kommer att skadas där ute på vägen, säger Lundälv.

Samtidigt är var fjärde aspirant missnöjd med den körutbildning man fått på Polishögskolan, som ofta uppfattas som för teoretisk.

– Jag tror att de praktiska momenten har fått stå tillbaka vid akademiseringen av polisutbildningen, säger Lundälv.

Ett nytt upplägg, som Jörgen Lundälv varit med och utformat, är dock på gång.

– Utbildningen för att köra under utryckning kommer att vara både längre och annorlunda med mer av både praktik och teori, som träning i riskmedvetenhet, säger Christer Nyberg.

Grundutbildningen på Polishögskolan är tvåårig. Efter examen följer ett halvårs praktikutbildning som aspirant på en polismyndighet.

Tips: Polisutbildningar

Fråga SYV