Mer utbildning för redan utbildade

Utbildning för utbildade
Foto: Stock Exchange

Har du en högskoleutbildning? Då är chansen stor att du får gå ännu fler kurser.

Det är de redan högt utbildade som får mest av personalutbildning. Mer än varannan med högskoleutbildning får någon form av kurs via sin arbetsgivare, jämfört med var femte anställd utan gymnasieutbildning.

Totalt sett deltog nästan två miljoner svenskar i personalutbildning under första halvåret, enligt SCB. Det motsvarar 44 procent av de sysselsatta i åldrarna 16–64 år.

Tips: Utbildningar inom fortsatt lärande

Fråga SYV