Lärare bättre på att sätta betyg

Lärare bättre på att sätta betyg
Foto: Stock Exchange

Betygen sjunker. Men Skolverket tror inte att lärarna blivit sämre. Tvärtom.

De genomsnittliga betygen för elever i årskurs nio sjunker för första gången på fem år. Årets nior hade ett meritvärde som var 0,8 poäng lägre jämfört med eleverna året innan, enligt Skolverkets betygsstatistik.

Trenden har hittills varit att de genomsnittliga betygen ökar.

Enligt Skolverket kan årets trendbrott bero på att lärare har blivit mer restriktiva i sin betygssättning i samband med att de nationella proven har börjat kontrollrättas.

Niornas resultat är en bekräftelse på det som har synts i flera internationella undersökningar, enligt Karin Hector-Stahre, enhetschef för prov och bedömning på Skolverket.

– Vi ser att kunskaperna går ner om man tittar över tid, säger hon.

Diskussionen om betygsinflation har fått lärare att bli mer uppmärksamma på hur de sätter betyg, tror hon. Men förklaringen är inte bara att glädjebetyg nu har korrigerats ner:

– Det här är erfarna lärare som har goda kunskaper. Det är rimligt att tro att betygen motsvarar något reellt i elevernas kunskaper, säger hon.

De nationella proven kontrollrättas för att se till att betygsättningen sker likvärdigt i alla skolor. Den hårdare granskningen har fått kommuner att lyfta frågan, säger Karin Hector-Stahre på Skolverket.

– De kanske känner att de har ögonen på sig. De granskar betygen på olika skolor och diskuterar vad de grundar sig i.

Fakta: Snittbetyg i nian

Läsår Genomsnittligt meritvärde

2005/06 206,8

2006/07 207,3

2007/08 209,3

2008/09 209,6

2009/10 208,8

Meritvärdet utgörs av summan av de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Det möjliga maxvärdet är 320 poäng.

Fråga SYV