Matrix på riktigt – soldater förbereder sig med hjälp av simulationer

Matrix på riktigt
Foto: Bild från spelet Battlefield Bad Company

Hur verkligt kan ett dataspel bli? Och hur likt ett dataspel kan verkligheten bli? En forskarstudent har skapat simulationer av verkligheten.

Doktoranden Charlotte Sennersten disputerade 10 november vid Blekinge Tekniska Högskola med avhandlingen ”Model-based Simulation Training supporting Military Operational Processes”. I studien har hon följt officerare som ska tränas för uppdrag i Afghanistan.

Grattis, hur känns det?

– Enormt bra! Jag kom in som doktorand i spelutveckling och har pluggat i Lund, på Gotland och tar examen nu här i Blekinge, säger Charlotte.

I avhandlingen tar Charlotte upp simulationsträning för att träna i en tredimensionell, digital miljö. Det låter kanske som ett dataspel. Charlotte erkänner att skillnaden inte är stor.

– Det är interaktionsteknologi. En simulationsmotor och en spelmotor är ungefär samma sak. Jag har byggt ihop tekniker för att se hur det fungerar i realtid.

Bland annat har Charlotte byggt ihop en eyetracker med en simulationsmotor för att se var en person tittar. I systemet kan man se hur puls, tal, svettning och kroppsspråk påverkar en person och ge hjälp direkt. De medverkande lär sig interagera med lokalbefolkning och att känna igen fordon.

– Det handlar också om att kunna bygga upp en förståelse för snabba och livsavgörande beslut. Realtidsteknologi eller mjukvara kan stödja teamsamarbete och informationsaccess mellan teammedlemmar och hur vi interagerar i sociala miljöer allmänt.

Charlottes forskning kan också användas för träning av personal inom exempelvis vård, brandkår, polis och flyg.

Tips: Utbildningar inom spel

Fråga SYV