Högsta hönset är osynligt

Foto: Scanpix

Rektorer måste bli bättre på att utveckla undervisningen i skolan, visar en granskning som Skolinspektionen har gjort.

Myndigheten pekar på flera brister i rektorernas ledarskap. Bland annat diskuterar de sällan undervisningsmetoder med lärarna eller följer upp elevernas resultat på ett systematiskt sätt.

Rektorerna har en viktig roll när det gäller att förbättra undervisningen, enligt Christina Lindh, utredare på Skolinspektionen.

Rektorer undviker ofta att lägga sig i undervisningen, eftersom det traditionellt är lärarnas område, enligt Christina Lindh.

– Det är mycket som sitter i väggarna i skolan. Där finns ett osynligt kontrakt om att rektorer inte ska gå in och styra undervisningen.

Men det mönstret måste förändras, anser hon. Rektorer måste börja föra samtal med lärarna om vad som händer i klassrummet.

I dag saknar de ofta en klar bild av vilka brister som finns och kan därmed inte heller förbättra kvaliteten på undervisningen.

Det är viktigt att rektorerna har ett helhetsperspektiv, säger Christina Lindh:

– De måste ta ansvar för helheten och att verksamheten utvecklas. De är ju de enda som har ett utifrånperspektiv, som inte står i undervisningen varje dag.

Skolinspektionens specialgranskning omfattar endast 30 skolor, men enligt myndigheten pekar så gott som alla granskningar som har gjorts på enskilda skolor på samma brister.

De allra flesta av de granskade rektorerna har genomgått en rektorsutbildning. Men eftersom utbildningen – som nu är obligatorisk – är så grundläggande åtgärdar den inte bristerna, enligt Christina Lindh.

Hon anser att det kan behövas ytterligare vidareutbildning för rektorerna för att komma tillrätta med problemen.

Fråga SYV