Studenter ratar kårerna

Foto: Scanpix

Kårerna har tappat många medlemmar sedan medlemskapet blev frivilligt 1 juli i år.

Landets studentkårer har förlorat hälften av sina medlemmar sedan kårobligatoriet avskaffades den 1 juli. Men medlemstappet varierar stort mellan olika kårer, rapporterar tidningen Studentliv.

Studentkårerna i Skövde och Örebro har bara lyckats locka var tionde student, medan rekryteringen har gått lättare i de större studentstäderna. Allra bäst har veterinärmedicinska föreningen i Uppsala lyckats. Där ligger anslutningen på 99,8 procent.

Fråga SYV