Risker för specialprogrammen

Risker för specialprogrammen
Foto: Scanpix

Specialinriktade gymnasieskolor kan få svårt att få elever när skolors rätt att avvika från nationella program minskas, uppger Ekot.

Om programmet finns på hemorten utgår inte inackorderingstillägg på 2 350 kronor för boende på annan ort.

400 skolor har ansökt om avvikelse från nationella program, 300 har fått nej.

Kulturama har estetiska specialprogram med musikal, foto och film. 20 procent av eleverna är tillresta, därför befarar skolan elevtapp.

Hitta utbildningar

Gymnasium

Fråga SYV