Barn till akademiker röker cannabis

Enligt en ny undersökning är det föräldrarnas inkomstnivå som avgör om barn väljer att röka cannabis eller dricka alkohol.

Barn till akademiker röker cannabis, medan barn till lågutbildade super. Så ser resultatet, lite förenklat, ut när Statens folkhälsoinstitut (FHI) kollat drogvanorna i sex skånska gymnasier.

En av fyra elever med högutbildade föräldrar har enligt denna undersökning någon gång provat cannabis. För barn till lågutbildade är andelen endast en av fem. Enligt FHI vet man sedan tidigare att alkohol är vanligare bland barn i lågutbildade familjer.

Hitta utbildningar

Gymnasium

Fråga SYV