Här är det nya högskoleprovet

Foto: Scanpix

Hösten 2011 kommer det ett nytt högskoleprov.  Fler frågor och större fokus på matte kräver att du förbereder dig bättre. Här är de nya delarna med övningsuppgifter så att du kan testa dig.

- Anledningen till att vi gör om högskoleprovet är att vi vill öka prognosförmågan (provet ska bättre kunna förutsäga hur studenten kommer att klara sin utbildning red anm). Vi har fått expertråd att vi bör öka antalet matematiska uppgifter, därför har vi gjort det.  Tiden för att skriva provet är fortfarande lika lång, berättar Johanna Sigelit

Större fokus på matematik gör att det blir ännu viktigare att förbereda sig på ett bra sätt innan man gör provet.

- Jag tror att det nya högskoleprovet kräver att man förbereder sig bättre. Eftersom det är fler matteuppgifter kan det bli kärvt om tid så det är viktigt att repetera Matematik A-kursen från gymnasiet så att man har alla regler färskt i minnet. Det är också viktigt att läsa tidningar och böcker och gör gärna övningsprov innan själva testdagen, tipsar Johanna.

Här är de viktigaste förändringarna

Fler uppgifter

Antalet uppgifter i provet ökas med nästan en tredjedel. I stället för 122 frågor finns det nu 160 frågor. Det gör att provet får bättre precision som mätinstrument.

Mer matematik

I den matematiska delen tillkommer det två nya delar; problemlösning=XYZ och kvantitativa jämförelser=KVA.

De nya delproven i det kvantitativa blocket ställer högre krav än idag på att provtagarna har aktuella grundläggande matematikfärdigheter.

Meningskomplettering ersätter en del av ORD-provet

ORD- provet halveras och får bara 20 uppgifter. Anledningen är att det resultatet på ORD visat sig ha sämst samband bed betygssnittet från grundskolan och gymnasieskolan. Ersättaren är meningskomplettering där du får ofullständiga meningar där du ska välja rätt ord att fylla i.

Schematisk bild över skillnaderna mellan gamla och nya provet:

nytt_hogskoleprov.pdf (2741,2 Kb)

Testa dig på de nya uppgifterna

Nedan finns exempel på övningar som är nya i det nya högskoleprovet.

Meningskomplettering (MEK):

Uppgift: "Att bli uppmärksammad och uppskattad för min konst är en enorm kick. Jag blir helt […] av det", berättar hon. Men samtidigt med glädjen över att synas i en stor tidning blev hon […] och kände sig som ett villebråd när hon gick på stan.

A autentisk – ängslig
B nyckfull – njugg
C uppskörtad – fientlig
D euforisk – skygg

Problemlösning (XYZ):

Uppgift: Sidan i en kvadrat är a. Arean av kvadraten är A. Vad är sambandet mellan a och A?

A a = A1/2
B a = A2
C a = A/4
D a = 4A

Kvantitativa jämförelser (KVA):

Uppgift: En tärning kastades 11 gånger och visade följande värden: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6.

Kvantitet I: Typvärdet
Kvantitet II: Medianvärdet

A I är större än II
B II är större än I
C I är lika med II
D informationen är otillräcklig

Testa dig: Gör ett helt högskoleprov

Nedan hittar du ett komplett övningsprov som innehåller alla delar liksom det verkliga provet. Testet är uppdelat i två delar, den verbala och den kvantitativa delen.

ovningsprov+KVANTITATIV+DEL.pdf (760,9 Kb) ovningsprov+VERBAL+DEL.pdf (151,8 Kb)

Mer info om högskoleprovet

Guide: Högskoleprovet
Allt du behöver veta högskoleprovet;  varför du ska göra provet, vilka testdatum som gäller, hur du anmäler dig och hur det går till på testdagen.

Fråga SYV