Aspergerutbildning het i Danmark

Foto: Scanpix

Ungdomar som lider av Aspergers syndrom är heta på IT-marknaden i Danmark. En specialiserad yrkesutbildning ligger bakom den nya trenden.

Ofta kan ungdomar som lider av Aspergers syndrom ha svårt att komma ut på arbetsmarknaden, men i Danmark finns den specialiserade yrkesutbildningen AspIT som ger datorintresserade ungdomar en väg in i arbetslivet.

– Vi på AspIT hjälper till och hittar jobben och introducerar ungdomarna på arbetsplatsen. Sedan gör de praktik och många av de som sedan får jobb har redan jobbat för företaget, säger Kimmie Falk, projektledare på AspIT i Odense på Tietgen Skolen.

Utbildningen började i danska Vejle för sex år sedan och har nu spridit sig  till sju andra städer i Danmark. Enligt Danmarks Evalueringsinstitut är eleverna efter skolan attraktiva bland företagen.

– Vi tror att det är för att våra elever är väldigt duktiga inom ett specifikt område. Många företag letar efter personer med en speciella kunskaper, säger Kimmie Falk.

Skolan handlar inte bara om att vässa elevernas kunskap inom IT-området.

– Det är mycket arbete på skolan för att utbilda dem inom IT men också med de sociala bitarna. Det ska funka på arbetsplatsen med arbetskamraterna, säger Kimmie Falk.

Fakta: Aspergers syndrom

  • Syndromet tillhör gruppen autismspektrumstörning.
  • Betraktas som en relativt lindrig form av autism.
  • Symtombilden kan variera till exempel kan vara svårighet i social interaktion och fåtal intressen.
  • Begåvningen är vanligen normal.
  • Berömda personer som förmodas ha haft Aspergers syndrom : Einstein och Wittgenstein.
Fråga SYV