Här är de nya betygen

Få toppbetyg som Lisa Simpson
Foto: Scanpix

Från A till F. Så vill regeringen och Socialdemokraterna att de nya betygen ska se ut. Men två av stegen saknar särskilda kriterier vilket befaras leda till godtycke och betygsinflation.

De godkända betygen A, C och E i den sexgradiga skalan har fått unika kriterier. Stegen B och D saknar sådana formuleringar – men det krävs att alla mål i betyget under ska vara uppfyllda samt en del av kraven för betyget över för att få ett sådant betyg.

Men att två steg saknar "unika kriterier" är inget problem, anser utbildningsminister Jan Björklund (FP).

– Det kommer alltid att ligga en bedömning av en välutbildad professionell lärare i grunden när man sätter betyg, så exakta kriterier går aldrig att skapa. Men det här blir väsentligt mera rättvist och precist än det system som nu avskaffas, säger han.

Betygen kommer att införas hösten 2011 om riksdagen klubbar igenom förslaget.

Björklund och Socialdemokraternas utbildningspolitiske talesperson Mikael Damberg presenterade uppgörelsen på lördagen med nöjda miner.

– Det skapar en stabilitet i det svenska skolväsendet, säger Björklund.

S ville från början ha unika kriterier för alla betygssteg. Men eftersom de nya kursplanerna är på väg att införas i den svenska skolan, nappade partiet på regeringens inbjudan om en uppgörelse. S bidrag till överenskommelsen är att reformen ska utvärderas två år efter att den har trätt i kraft. Dessutom ska en tydlig handledning utarbetas för hur betygen B och D ska sättas.

– Det tycker vi är en rimlig kompromiss i det här läget, säger Damberg.

Vänstern och Miljöpartiets utbildningspolitiska talespersoner underkänner systemet. Miljöpartiet tycker att S-uppgörelsen är ett svek.

"I stället för att med MP och V få igenom den egna politiken så befäster socialdemokraterna regeringens politik på detta område", säger Jabar Amin (MP) i ett pressmeddelande.

Fråga SYV