Lättare att få plats på högskolan

Lättare att få plats på högskolan
Foto: Scanpix

Den här hösten har färre nya studenter börjat på universiteten och högskolorna. Störst var minskningen bland nybörjare på civilekonomprogrammen och socionomprogrammen, rapporterar Högskoleverket (HSV).

De senaste åren har fler och fler sökt sig till högskolan. Förra läsåret slogs rekord i antal studenter, men nu i höst vände trenden. Cirka 78 000 nya studenter började studera vilket är en minskning med två procent jämfört med förra höstterminen, enligt HSV.

På de flesta av de stora yrkesexamensprogrammen minskade antalet nybörjare. Civilekonom- och socionomprogrammen stod för den största minskningen, 13 procent i bägge fallen. Därefter följer juristprogrammet där antalet nybörjare minskade med fem procent. Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen ökade däremot med tre respektive nio procent.

Till höstterminen 2010 minskade antalet något, men flera av de populära yrkesexamensprogrammen hade fortsatt högt sökandetryck. Psykologutbildningen hade den hårdaste konkurrensen om platserna, nästan nio förstahandssökande per antagen. Utbildningarna till läkare, veterinär och arkitekt hade också högt sökandetryck. Utbildningar med lågt sökandetryck var bland annat receptarie, biomedicinsk analytiker, optiker och sjukhusfysiker med färre än en förstahandssökande per antagen.

Länk: Anmälan

Fråga SYV