DO: Utbildning ger starkare ställning

Foto: Scanpix

Att utestänga en elev från undervisning för att hon bär slöja som täcker ansiktet strider mot diskrimineringslagen, anser Diskrimineringsombudsman Katri Linna.

Linna skriver på DN-debatt att hon fattat beslut i fallet med en ung kvinna som anmälde ett vuxengymnasium i Stockholm för religiös diskriminering sedan skolan krävt att hon tog av sig sin niqab om hon ville gå klart barnskötarutbildningen.

DO har fått kritik av JO för att hon dröjt med beskedet i snart två år.

DO:s beslut innebär att en skola måste göra en individuell prövning i varje fall. Skolan får inte fatta ett generellt beslut om att utestänga alla elever som bär niqab, enligt DO Katri Linna.

– Man måste titta på varje situation: Vad är det för utbildning, vilka moment ingår, vad uppstår det för problem och kan de undanröjas på annat sätt. Det är väsentligt att man gör det innan man faktiskt utestänger en elev, säger hon.

Sedan anmälan mot vuxengymnasiet i Stockholm kom in har endast två andra liknande fall hamnat hos DO. Båda har dragits tillbaka. Katri Linna bedömer inte att elever som bär niqab är en stor fråga i landets skolor.

– Det är ett begränsat antal personer som berörs. Jag har inte heller uppfattat att skolledarna tycker att det här är något problem eller att de har utestängt elever. I de fall som förekommer har man hittat lösningar, säger hon.

Hon kallar däremot den politiska debatten om fallet för förenklad och hätsk.

– Man minskar inte användningen av niqab genom att stänga in de här kvinnorna som är troende i hemmets värld. De borde i stället få utbilda sig och få möjlighet till en starkare ställning, säger Katri Linna.

Det kan ändå finnas situationer där elever kan förbjudas att bära niqab i undervisningen, enligt DO. Det kan till exempel handla om farliga arbetsmoment, där det finns risk för eldsvåda eller krav på viss skyddsutrustning.

Fråga SYV