Lätt att få jobb som GU-student

Lätt att få jobb som GU-student
Foto: Scanpix

Så många som 90 procent av studenterna vid Göteborgs universitet har jobb ett par år efter examen. Det visar en färsk studie.

79 procent av de före detta studenterna vid Göteborgs universitet har heltidsjobb. Det visar en undersökning från universitetet, som presenterades i går.

De svarande tog examen någon gång mellan 2003 och 2007 och har läst antingen kurser och program.

– De är ett väldigt positivt resultat. Vi blev lite förvånade att det var lika bra som senast vi gjorde en liknande studie, eftersom vi frågade i våras och det var precis efter finanskrisen, säger Josefine Sternvik, utredare på GU:s analysavdelning.

13 procent av de tillfrågade uppger att de jobbar deltid och sammanlagt ger det alltså 92 procent med arbete.

Störst chans att ha ett arbete har den som pluggat på Samhällsvetenskapliga fakulteten eller lärarutbildningen, om man ska tro undersökningen. Bland dem har närmare 95 procent jobb.

– Jag bli lite förvånad med tanke på den konjunktur vi lever i, men vi vet också att akademiker klarar sig bättre genom svåra tider, säger Christin Johansson, ordförande i Akademikerförbundet.

Undersökningen visar också att det går snabbt att få jobb för GU-studenterna. Mer än en av sju fick jobb under eller inom tre månader efter sin examen. Dock är det 3 av 10 som under delar av sin tid efter examen inte arbetat med det de är utbildade till.

Fakta: Undersökningen

  • De 5 000 svarande är utexaminerade från GU mellan 2003 och 2007 och har läst minst 3 terminer i GU.
  • 79 % hade ett heltidjobb då de svarade i våras. Högst är andelen bland alumner från Handelshögskolan (83 % har heltidsjobb), lägst bland studenter från konstnärliga fakulteten (51 %)
  • 54 % av de svarande jobbar inom kommun eller landsting.
  • Majoriteten av de svarande tjänar mellan 25 000 och 30 000 kronor.
  • Alumnerna skulle velat ha mer studiebesök och färre grupparbeten under utbildningen.
  • De vanligaste sätten att få jobb på är annons på nätet (19 %) och egna kontakter (19 %).

Källa: Göteborgsakademiker 2010

Fråga SYV