Regeringen får kritik – från egna leden

Regeringen får bakläxa för sin hantering av gymnasiereformen. Ett enigt utbildningsutskott vill återuppta förhandlingarna om finansieringen av den nya gymnasieskolan.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att gymnasiereformen är underfinansierad, eftersom regeringen samtidigt skär ner statsbidraget till kommunerna. År 2015 minskar bidraget med två miljarder kronor.

SKL får nu stöd av ett enigt utbildningsutskott i kravet på nya förhandlingar om bidraget.

Det är olyckligt att förhandlingarna avbröts, anser Margareta Pålsson (M), ordförande i utskottet.

– Vi kan konstatera att de ekonomiska konsekvenserna fortfarande är omdiskuterade. Vi betonar vikten av att finansieringsprincipen följs, vilket innebär att regering och riksdag inte får lägga på kommunerna nya uppgifter utan att samtidigt skicka mer pengar, säger hon.

Margareta Pålsson (M) vill inte kritisera sin egen regering, men tycker att departementet kunde ha varit smidigare i kontakten med SKL.

Socialdemokraternas utbildningspolitiske talesperson Mikael Damberg hänvisar till SKL:s bedömning att 4 000 gymnasielärare riskerar att sägas upp till följd av det sänkta statsbidraget.

– Det får inte bli så att vi implementerar en gymnasiereform som innebär allvarliga kvalitetssänkningar i verksamheten, säger han.

Hitta utbildningar

Gymnasium

Fråga SYV