Läkarstudenter använder knark

Läkarstudenter använder knark
Foto: Scanpix

Enligt en undersökning är narkotikaanvändningen inte ovanlig bland läkarstudenter i Uppsala. En tredjedel vet var de kan få tag på narkotika.

SR:s Upplandsnytt har genomfört en undersökning angående narkotikavanor bland läkarstudenter i Uppsala. I undersökningen svarade var sjätte student att de någon gång provat narkotika. Fem procent hade använt narkotika under den senaste månaden.

Nästan nittio procent av dem som använt narkotika hade använt marijuana eller hasch. På delad andraplats kom kokain, icke-narkotikaklassade nätdroger och ”annat” som LSD och svampar.

Mer än 30 procent av de tillfrågade visste hur de skulle kunna få tag på narkotika. Bland svaren förekom att man skulle fråga kompisar eller att man kunde få kontakt genom internet.

En student svarade ”Allt från egentillverkning, odling till lagning! Pågrund av min kreativitet skulle jag lösa problemet.”

Tips: Utbildningar

Fråga SYV