Fler studenter pluggar vidare

Foto: Gustav Gräll

Allt fler elever går direkt från gymnasiet till universitet och högskolor. Samtidigt skärps behörighetskraven och fler tar kurser som ger meritpoäng för att öka sina chanser att få en studieplats.

Direktövergången från gymnasiet till högskolestudier ökar för tredje året i rad, visar ny statistik från Skolverket. En fjärdedel av de elever som tog studenten våren 2009 valde att plugga vidare redan följande läsår.

Av de elever som tog studenten i våras läste också fler utökat program och kurser som ger meritpoäng för att öka sina chanser i konkurrensen om en högskoleplats.

Skärpta krav gör ändå att andelen behöriga för högskolestudier minskar. 87 procent av eleverna som tog studenten i våras hade grundläggande behörighet, vilket är tre procentenheter färre än föregående år.

Den genomsnittliga betygspoängen bland de utexaminerade gymnasieeleverna ligger på samma nivå som tidigare år – 14,0 poäng. Kvinnor har fortfarande högre snittbetyg än män.

Fakta: Naturvetare har bäst betyg

Den genomsnittliga betygspoängen bland utexaminerade gymnasieelever var 14,0 poäng våren 2010.

Kvinnor hade i snitt 14,7 poäng, medan männen hade 13,3 poäng.

Elever på naturvetenskapliga utbildningar hade det högsta snittbetyget, följt av elever på estetiska och samhällsvetenskapliga program.

Källa: Skolverket

Fråga SYV