Tandläkarstudenter pluggar mest

Tandläkarstudenter studerar flitigast
Foto: Scanpix

Studenter lägger olika mycket tid på studierna beroende på vad de studerar. Odontologistudenter hör till dem som ägnar mest tid framför böckerna.

Idag, 3 januari, presenterar Högskoleverket de svenska resultaten från Eurostudent, en undersökning om studenters sociala och ekonomiska villkor i 25 europeiska länder. Enligt undersökningen varierar den tid studenter lägger ner på studierna stort mellan olika utbildningar. Mest tid lägger studenter i medicin och odontologi – i snitt 40 timmar i veckan. De är tätt följda av teknikstudenter.

Humaniora- och teologistudenterna ägnar minst tid i veckan på studierna, i genomsnitt drygt 20 timmar. Även lärarstudenter samt studenter inom juridik och samhällsvetenskap lägger ner få timmar i veckan. Studenterna ägnar mer tid åt själv- och gruppstudier än på lärarledd undervisning under en genomsnittlig vecka.

Nästan hälften av dem som studerar på heltid jobbar mer än tio timmar i veckan. Drygt var fjärde student uppger att de får ekonomiskt stöd från föräldrarna eller sin partner.

Fråga SYV