Betygen rasar – men hoppet lever

Betygen rasar – men hoppet lever
Foto: Urban Brådhe

Enligt en undersökning är det betygras i skolor som ligger i socialt utsatta områden. På Hovsjöskolan i Södertälje får endast hälften av niorna gymnasiebehörighet. Vi träffade två av skolans framtidshopp.

Statistiska centralbyrån har i uppdrag av Rapport tittat på skolorna i 38 stadsdelar som ligger i socialt utsatta områden. Resultatet visar ett dramatiskt betygras. Hovsjöskolan i Södertälje ligger allra sämst till då endast 49,3 procent av eleverna i årskurs nio har så bra betyg att de får gymnasiebehörighet.

– Vårt absoluta mål är att varje barn som bott två till tre år i Sverige och har gått i skolan i tre till fyra år ska komma in på gymnasiet. Där är vi inte i dag men vi har kommit en bra bit på väg. Vi kommer att vara i ett helt annat läge om tre till fyra år, säger Hovsjöskolans rektor Tom Hagman.

"Alla hjälper varandra mycket här"

Vi besöker Hovsjöskolan och träffar två elever som tillhör den procent som kommer att komma in på gymnasiet. Daniella Gorgis och George Kasabian är två av skolans framtidshopp. Båda har bra betyg och de tycker det är tråkigt att deras skola uppvisar sämst resultat.

– Det är verkligen jättetråkigt. Det finns så många här som kämpar för att ta sig upp och när man hör sånt här känns det nästan som att man kämpar i onödan, säger Daniella.

– Men det är inte helt lätt då det kommer nya till skolan som inte kan språket. De hinner inte lära sig det och då är det svårt att få behörighet till gymnasiet, säger de som en eventuell förklaring till skolans dåliga resultat.

Daniella och George trivs i sin skola och ingen av dem uppfattar den som dålig.

– Vi tänker inte låta detta påverka oss. Vi tar skolan på allvar och det är kul att komma hit på morgonen. Alla hjälper varandra mycket här och man pushar sina vänner till att få bra betyg, säger de.

"Naivt av Björklund"

Skolans rektor Tom Hagman önskar att skolorna fick mer pengar.

– Jag betalar hellre mer skatt för att få mer pengar till skolan. Vård och skola har lidit av de senaste åtta årens tuffa ekonomiska klimat. Det går att göra omfördelningar, säger han.

Till Rapport säger utbildningsminister Jan Björklund att han anser att kommunerna måste ge mer resurser till de skolor som har många invandrare vilket får Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, att reagera. Han tycker att undersökningens resultat bekräftar det som Södertäljes kommun sagt i flera år; att klyftorna ökar och att integrationsprogrammet har havererat.

– Det är naivt av Björklund att skylla på ekonomin och lägga ansvaret på kommunerna. Han har själv sagt nej till att fördela skolpengen efter behov. Märkligt att han ändrar uppfattning nu när rapporten kommer. Regeringen måste ta större ansvar, ordna bostäder på fler ställen och skjuta till pengar till de skolor som har stor andel med utländsk bakgrund.

Fråga SYV