En ledarskapsutbildning för framtiden

Foto: Yrkeshögskolan Höga Kusten

Byggproduktionsledarutbildningen på Yrkeshögskolan Höga Kusten är utbildningen som skapar möjligheter. Simon och Sara är elever just nu och är mycket nöjda med utbildningen.

Simon Bylund och Sara Henriksson läser idag båda Byggproduktionsledarutbildningen på Yrkeshögskolan Höga Kusten. Båda är mitt uppe i sina studier och är än så länge mycket nöjda med deras utbildningsval. Här kan du läsa mera om deras erfarenheter och hur de upplever sin studietid på Yrkeshögskolan Höga Kusten.


Både Simon och Sara har alltid varit intresserade av bygg- och anläggningsbranschen, så utbildningen till Byggproduktionsledare var ett självklart val för de båda. Simon såg också fördelen med att ha 27-veckors praktik i utbildningen. Genom praktik i utbildningen kan man som student tidigt börja knyta viktiga kontakter vilket i sin tur öppnar möjligheter för att snabbt komma ut i arbetslivet efter avslutad utbildning.

Sara var redan sen tidigare utbildad plattsättare men då hon ville undvika kommande arbetsskador, samtidigt som hon fortfarande ville jobba kvar inom samma bransch var en vidareutbildning nästa steg.


Något som Sara tycker är positivt med utbildningen, är den spridning som finns bland studenterna. Både i åldrar men också i tidigare erfarenheter. Det finns både studerande som hon själv som kom från byggbranschen, men också från annat håll. På så sätt kan man dela med sig, och lära sig av andra under utbildningsperioden.

– Lärarna tycker jag personligen har varit bra. Vi har kunnat vara med att påverka hur vi ska lägga upp utbildningen. Hade själv turen att hamna i en bra klass som jag trivs väldigt bra med och är säker på att efter utbildningen kommer jag att hålla kontakten med många av dem, säger Simon.

Öppnar många dörrar

Trots att både Sara och Simon inte avslutat sin utbildning än, de avslutar sin utbildning nu till våren 2010, så ser de båda ljust på framtiden. Mycket tack vare ett bra upplägg och det breda innehållet på utbildningen men också att man i samband med sin praktik, får in en fot i arbetslivet och redan där kan vara med och påverka sin framtid.

– Jag ser möjligheten att jobba inom byggbranschen som arbetsledare, platschef på mindre byggföretag, produktionsledare, kalkylerare, egen företagare. Dessutom tror jag att ledarskapsutbildningen ger möjligheter att söka jobb utanför byggbranschens, säger Sara.

– De jag pratat med ute på arbetsplatserna tycker att utbildningen verkar intressant och de är väldigt positiva till den och då många personer inom byggbranschen idag är på väg mot pensionsåldern, så tror jag att intresset kommer att öka ytterligare, säger Simon.

– Jag har redan rekommenderat både skolan och utbildningen till andra som jobbar i byggbranschen och vill vidareutvecklas, dessutom har jag lämnat information om utbildningen till Byggnads kvinnliga nätverk som jobbar för att stärka, stötta och behålla kvinnor i byggbranschen, säger Sara.

Fråga SYV