Norge vill spana på iranska studenter
– av rädsla för massförstörelsevapen

Vill spana på studenter av rädsla för atomvapen
Foto: Ketil Blom

Den norska säkerhetspolisen PST vill förhindra att iranska studenter använder kunskap de får vid norska universitet och högskolor för att tillverka massförstörelsevapen hemma i Iran.

PST önskar därför ett system som filtrerar ut "riskstudenter" innan de kommer till Norge.

– När vi inte har ett filter, eller ett kontrollsystem för kunskapsexport, är vi särskilt sårbara, säger sektionschefen Jörn Presterudstuen till studenttidningen Universitas.

Skälet till varför just iranska studenter är i fokus ska vara FN-resolutionen mot landet.

– Vi vet att atombombens far från Pakistan fick sin utbildning i Nederländerna. Hade det varit bra om man fick veta att en framtida person i Irans atomprogram fått sin utbildning i Norge? säger Jörn Presterudstuen till Universitas.

Tips: Utbildningar inom säkerhet

Fråga SYV