Betygen avgör för att bli jurist

Foto: Scanpix

Enligt en undersökning tror 9 av 10 juridikstudenter vid Stockholms Universitet att framtida arbetsgivare värderar erfarenhet från ett juridiskt sommarjobb högre än höga betyg. Men bara hälften av arbetsgivarna håller med om det.

Undersökningen visar också att juridikstudenter tror att utlandsstudier är högre värderat än höga studiebetyg, men den bilden delas inte heller av arbetsgivarna. Endast var fjärde arbetsgivare uppger att de värderar utlandsstudier högre än höga betyg.

Både arbetsgivare och studenter är överens om att utlandsstudier väger tyngre än dubbla examina.

Studien som är gjord av advokatbyrån DLA Nordic baserar sig på frågor riktade till juriststudenter vid Stockholms universitet och arbetsgivare i juristbranschen som deltog under arbetsmarknadsdagarna vid Lunds universitet.

Fråga SYV