Plugga med sikte mot himlen

Foto: Scanpix

Maria Sjöberg pluggar teologi och hoppas bli präst. Hon tycker att det är viktigare att kunna lyssna än att tala själv. Här hittar du utbildningen som gör Gud till din chef.

Varför valde du prästutbildningen?

– Det började med att jag konfirmerades i Svenska Kyrkan, där det var en så trevlig gemenskap att jag gick in i ungdomsverksamheten. Det fortsatte med att jag blev konfirmandledare, och sedan dess har jag stannat kvar i verksamheten. Under tiden som jag sett prästerna arbeta har det vuxit fram en längtan att göra samma sak och hjälpa människor, därför föll det sig naturligt att gå in i prästyrket.

Vilka egenskaper bör man ha för att läsa till präst?

– Man måste finnas till hands och kunna lyssna på människor, snarare än att tala själv. Man ska sätta andra människor i fokus, det är det absolut viktigaste. Och att man har tron förstås, den är ju grundläggande.

Är utbildningen som du förväntade dig?

– Jag trodde att lärarna skulle vara mer som på gymnasiet, inte att de faktiskt skulle vara forskare som själva är med och utvecklar det teologiska ämnet.

Faktaruta

Maria Sjöberg

Ålder: 24 år

Pluggar: Teologiska programmet

Bor: Uppsala

Framtidsdröm: Präst

Tips: Utbildningar inom kristendom

Fråga SYV