Friskolor jagar nya elever
– med allt hårdare metoder

Foto: Urban Brådhe

Eleverna blir färre men gymnasierna blir fler. I Skåne blir högstadieelever uppringda. I Stockholm har elever anmält sin utbildning.

Antalet elever i gymnasieskolan har minskat med 9 000 sedan förra läsåret. Samtidigt startades 67 nya gymnasieskolor detta läsår, enligt statistik från Skolverket.

Vinnarna i konkurrensen om det minskande antalet elever är friskolorna. De ökade sitt elevantal med 6 500 elever medan de kommunala skolorna har tappat 15 500 elever.

92 000 elever går i fristående skolor, vilket motsvarar 24 procent.

En av Sveriges största friskolekoncernener är Thorengruppen, som marknadsförd som en gräddfil in i yrkeslivet. Enligt en granskning av Dagens Nyheter saknar man praktikplatser och verkstadslokaler.

Efter ett drygt halvår har ännu ingen elev fått betyg. Trots det har skolpeng på mellan 75 000 och 138 000 betalats ut per elev och år.

Verksamheten har kritiserats av Skolinspektionen, lärare och elever. Men det har inte hindrat ägaren från att planera en omfattande expansion av verksamheten. Till hösten är fem nya lärlingsutbildningar planerade och ytterligare 30 ansökningar har skickats in om nya skolor runt om i landet samt utökning av befintliga gymnasier.

Problem har även förekommit vid Yrkesgymnasierna i Linköping, Umeå och Skellefteå.

Hård kamp om Skånes skolbarn
Foto: Peter Brinch

Hård kamp om Skånes skolbarn

Gymnasieskolornas marknadsföring blir alltmer aggressiv. Flera studie- och yrkesvägledare på Malmös grundskolor vittnar om nya, tuffa metoder för att locka till sig elever.

– Elever har berättat för mig att vissa friskolor ringer direkt hem till dem på kvällarna, säger Lone Johansson, studie- och yrkesvägledare på Bergaskolan.

I Skåne är årets kull av 15-åringar den minsta sedan 2002 och konkurrensen mellan skolorna är hård. På Friskolornas riksförbund ser man inga problem med det ökade trycket på marknadsföring.

– Det handlar om att tränga igenom bruset, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef.

Är det inte lite påträngande?

– Jo, men så är det ju. Men vissa kommer att bli förbannade, medan andra kommer att bli intresserade. Det handlar om att informera, inte reklam.

Men gymnasieskolorna går ofta över gränsen, berättar Tina Vadsten, studie- och yrkesvägledare på Kirsebergsskolan.

– Jag hade blivit vansinnig som förälder om någon ringt hem till min tonåring, säger hon.

Friskolornas marknadsföringsstrategi är helt laglig, enligt både Konsumentverket och Skolinspektionen.

– Man kan ju alltid diskutera det etiskt lämpliga i att ringa hem till underåriga, säger Frank Nordberg, verksjurist på Skolinspektionen.

Foto: Urban Brådhe

Nyöppnad friskola anmäls av elever

Med löften om praktikplatser, gymkort och egen dator lockade Yrkesgymnasiet i Stockholm och Huddinge elever till sin nyöppnade skola i höstas. Nu har eleverna anmält skolan till skolinspektionen.

– Skolan har bedrivit falsk marknadsföring, säger Gewarges Odisho, sekreterare elevrådet.

Friskolan öppnade i augusti 2010, för ett par dagar sedan avgick skolans fjärde rektor i raden.

– På bygglinjen har vi bytt lärare sex gånger ­redan, säger Gewarges Odisho.
Vid skolstart gick ungefär 150 elever på Yrkesgymnasiet, 30 av dem har hoppat av.

Sofia Jogstam och Josefin Janzon går omvårdnadsprogrammet, de tror båda att de kommer att tvingas byta skola och gå om första året efter terminens slut.

– Ser vi orden friskola och nyöppnad i samma mening springer vi åt andra hållet i framtiden, säger Sofia Jogstam, vice ordförande elevrådet.

På skolinspektionen säger man att ett besök som gjordes på skolan i januari resulterade i en rad frågetecken som de för tillfället håller på att utreda.
Yrkesgymnasiet drivs av Thorengruppen AB. Christine Rosenkrantz, personal- och informationschef, medger att de har haft stora problem med att driva skolan.

– Vi har gjort ett antal misstag som vi gör allt vi kan för att rätta till nu, säger hon.

Fakta: Gymnasieskolan i siffror

Antal elever: 386 000, 9 000 färre än föregående läsår.

Antal gymnasieskolor: 1 015, 39 fler än 2009/10. Hälften av skolorna är kommunala, hälften fristående.

Genomsnittlig storlek: 574 elever på kommunala skolor och 188 elever på fristående gymnasieskolor.

Största program: naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga.


Källa: Skolverket.

Fakta: Friskolor

  • Skollagstiftningen gäller i princip bara för de fristående skolorna när detta direkt framgår av hänvisningar i denna lagstiftning: 9 kap. skollagen och förordningen om fristående skolor.
  • Undervisningen i de fristående skolorna ska i huvudsak ge samma kunskaper och ha samma mål som de kommunala skolorna. Men undervisningen kan ha en inriktning som skiljer sig från de kommunala skolornas. Det kan t.ex. vara skolor med en särskild religiös prägel eller skolor med en speciell pedagogisk inriktning som montessori- eller waldorfpedagogik.

Källa: Skolverket

Relaterat

Fråga SYV