Så tar du kontroll över studentekonomin

Foto: Privat

Istället för studieskulder får Martina, 25, lön och kontakter. Hon har två jobb vid sidan om studierna.

Martina Strand, 25, tar inte lån från CSN. Vid sidan av ekonomistudierna vid Handelshögskolan i Göteborg har hon två jobb: VD för ett företag i bemanningsbranschen och projektledare för ett inredningsföretag.

- Det är absolut något jag kan rekommendera. Företag efterfrågar det också, man hamnar i ett helt annat läge än om man bara hade haft med sig det teoretiska, säger Martina.

Martina jobbade i fyra år innan hon började plugga vid Handelshögskolan. Hon säger att arbetet vid sidan om gör att hon fortsätter att utvecklas och att hon får användning av det hon läser.

- Jag har lärt mig att hantera människor, att ta stress. Man lär sig oerhört mycket, kan tillämpa modeller man lär sig i skolan och får kontakt med många företag. Det blir en inkörsport. Kontakter med företag är oerhört viktigt.

Företaget där Martina är VD ägs av studentkåren och sysslar med bemanning och rekrytering av studenter. Förhoppningen är att vara en länk mellan näringslivet och studenterna.

Borde inte studierna vara en heltidssyssla?

- Det kan man tycka, men strukturerar man sig bra så går det bra. Jag tycker att man får mer gjort än om man bara studerar. Studierna tar inte 40 timmar i veckan så det beror på hur mycket fritid man vill ha.

3 tips att förbättra din studentekonomi

Rabatter
Flyg, tåg, hotell, tidningar, caféer, restauranger, frisörer och fackförbund är bara en handfull exempel på företag som har rabatter för studenter. Din studentkår kan informera om vilka lokala rabatter som gäller där du studerar.

Bidrag
Standardbidraget som alla heltidsstuderande får från CSN under en fyraveckorsperiod är 2696 kronor. Du kan få extra tilläggsbidrag från CSN beroende på din individuella situation. Många studenter har också rätt till bostadsbidrag.

Stipendier
Det finns en mängd stipendier du kan söka för olika ändamål. Många lärosäten har utbildningsstipendier du kan söka för exempelvis enskilda kurser, resor, praktik, examensarbeten eller forskningsprojekt.

Relaterat

Fråga SYV