Så gör du karriär på universitetet

Foto: Kinga Lezanska Sjölin

Forskarstudier är vägen till att göra karriär inom universitetsvärlden. Tips: Så gör du universitetskarriär. Din ansökan till högskolan: Steg för steg.

Sökfunktion:

Att studera på högskola och universitet är den vanligaste formen av högre utbildning i Sverige. På universitet kan du utbilda dig till några av de mest prestigefulla yrkena som veterinär, civilekonom, läkare och civilingenjör. Dessutom kan du grotta ner dig i ett ämne och bli forskare, docent eller professor.

En som fastnat för universitetsstudier är forskarstudenten Angelica Andersson, 25. Hon är doktorand i biokemi vid Lunds universitet. Tidigare har hon studerat molekylärbiologi, entreprenörskap, historia och modern fysik i både Lund och Halmstad.

I dag studerar hon vattenkanaler, "aquaporiner", som är viktiga i växter och djur.

– Jag blev doktorand för jag kan inte tänka mig ett roligare arbete. Jag har mitt eget projekt och försöker ta reda på saker som ingen annan vet. Jag är naturvetare, en stolt nörd, säger Angelica.

Det tar fyra år att bli klar med doktorandstudierna. Angelica säger att det är viktigt att man i förväg tänker igenom vad det är man verkligen vill.

– Innan jag började hann jag fundera på vad det innebär. Och detta var det mest intressanta jag kunde hitta. Jag tror att det är viktigt att vara drivande som person. Man ska ju ta reda på hur det ligger till på ett visst område, det är ett riktigt detektivarbete. Fast med molekyler.

Vem passar för universitetsstudier?

– Det beror på vad man vill göra, man kan läsa så många olika saker vid universitetet. Har du ett intresse blir du bra på det. Men du har ingen chef som bestämmer så du måste ha disciplin och vara drivande. Som doktorand har jag handledare men jag driver projekt och ser till att det händer.

Vad är det som lockar med att jobba på universitet?

– Det är roligt att det finns så många smarta människor runt mig hela dagarna, jag hoppas att det smittar. Som forskarstudent får jag åka på konferenser, och jag träffar folk från hela världen. Lunds universitet är det bästa universitetet. På vissa ställen är det nog ganska likt serien "Big Bang theory", säger Angelica.

Angelica ser hoppfullt på framtiden efter forskarstudierna. Vill hon jobba på universitetet och bli professor kan hon resa på en tvåårig "post doc" utomlands efter doktorandtiden, som hennes kollegor har talat sig varma för.

Annars kan hon arbeta inom "life science"-branschen där hon kan få forskningsrelaterade jobb. Man kan också ha helt andra jobb där kunskaperna från doktorandprojektet är ett plus, som arbetsledare eller "medical writer".

– Sedan kan jag läara mig att strukturbestämma molekyler. Det kan man göra på forskningscentret Max IV, säger Angelica.

Angelicas tips till doktorander

Tänk igenom noga
Tänk igenom om du vill doktorera i fyra år. Du blir inte nördig. Inte bara ämnet utan även arbetssättet är speciellt. Om du pluggar medicin, naturvetenskap eller teknik så har du mycket kontakt med handledaren. Då är det viktigt att den relationen fungerar.

Leta efter rätt ställe
Hitta rätt ställe för dig. Hur ofta får du träffa handledaren, åker man på mycket konferenser och så vidare? Förhör dig i förväg om arbetssättet och försäkra dig om att det passar dig.

Du måste vara driven
Du måste vara driven själv. Om någon måste banka på dig för att du ska få något gjort ska du tänka om.

Du får himla roligt
Det är skitkul att vara doktorand! Du har en massa människor runt dig som alla är i samma situation. Vi har så himla roligt ihop.

Så ansöker du till högskolan

1. Gör en webbanmälan
Välj max 20 olika alternativ på antagning.se och tänk igenom din prioritering ordentligt, du stryks nämligen på lägre prioriteringar när du blir antagen till en utbildning.

2. Skicka in dina handlingar
Du behöver kanske skicka in dina papper t ex betyg för att styrka din behörighet för de utbildningar du sökt. Vissa gymnasieskolor överför automatiskt slutbetyg till en nationell betygsdatabas, kolla med din gymnasieskola hur den gör.

3. Du får ett antagningsbesked.
I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det första urvalet. Du måste svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats.

Källa: Studera.nu.

Kommer du in?

Den antagningspoäng som krävs för att komma in på en utbildning varierar, och beror på:

  • Hur många platser det finns på utbildningen.
  • Hur många som söker.
  • Hur höga betyg de sökande har.

För att få en uppfattning om dina möjligheter att komma in på en utbildning, kolla upp vilken antagningspoäng som krävdes vid den senaste antagningenstatistik.uhr.se.

Förkunskapskrav
För att överhuvudtaget vara behörig till högskolan krävs vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är de samma oavsett vad du söker. De särskilda behörighetskraven varierar mellan utbildningarna. Reglerna är lite snåriga, läs mer på antagning.se
.

Viktiga datum

  • 15 april: Sista anmälningsdag.
  • 20 juni: Sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg.
  • 12 juli: Antagningsbesked 1.
  • 29 juli: Sista svarsdag.
  • 3 augusti: Antagningsbesked 2.

Källa: Antagning.se, 18 september 2015.

Fråga SYV