Så får du in en fot – redan på högskolan

Foto: Privat

Ida Ström fick jobb direkt efter examen mycket tack vare kontakter hon skapat under studietiden. Bästa tipsen: Så får du in en fot hos arbetsgivarna redan när du pluggar.

Ta vara på företagskontakterna under studietiden. Tänk karriär från dag 1  på högskolan så är sannolikheten större att du lyckas ro hem drömjobbet.

Ida Ström är en av de som lyckats. Hon är nyexad miljövetare från Lunds universitet och fixade jobbet genom det nätverk hon skapade på universitetet. Tillsammans med Christer Ekdahl, karriärvägledare på Lunds universitet ger hon sina bästa tips på hur du lyckas få bra företagskontakter under studietiden.

1. Gör en karriärplan redan när du börjar på högskolan

Det finns massor av val du gör under din studietid som banar väg för din framtida karriär. Det viktiga är att börja i tid.

– Redan från termin 1 ska man fundera på vad det är man egentligen vill och under studierna är det viktigt att tänka karriärplanering; var är jag, vad vill jag och hur tar jag mig dit, säger Christer Ekdahl.

2. Ta vara på tillfällena att engagera dig och låt intresset styra

Utbildningen i sig ger ingen kontakt med arbetsgivare, de enda man träffar är gästföreläsare. Däremot bjuds det stora möjligheter att skapa kontakter, genom till exempel arbetsmarknadsdagar, det gäller att ta vara på dem, tycker Ida.

Ska man tänka strategiskt när det gäller vilka aktiviteter man engagerar sig i?

Jag tror att det är väldigt viktigt att man tycker det som man engagerar sig i är riktigt kul och att man inte är för fokuserad på att det ska leda till jobb. I mitt fall var jag studentambassadör för universitetet och informerade blivande studenter på mässor, det gjorde att min kommunikationsförmåga förbättrades, något som var helt avgörande för Sweco, min blivande arbetsgivare nu när jag sökte jobb, berättar Ida.

3. Exjobbet/uppsatsen är det perfekta tillfället att tänka strategiskt

Ett av de viktigaste tillfällena under studietiden att få kontakt med arbetsgivare är när man ska skriva uppsats.

– Utgångspunkten är att rikta in sig efter sitt huvudämne men sen tycker jag att man i första hand ska tänka ur perspektivet vilket företag man vill jobba på. Ta kontakt med det företaget och för en dialog, var kan din kompetens passa in. Det handlar om att paketera produkten dig själv och att se behovet innan företaget själva gör det, säger Christer.

Ida tycker absolut att man själv ska vara aktiv och ta kontakt med arbetsgivare man är intresserad av.

Det viktiga är att man har en idé när man kontaktar arbetsgivaren, man behöver inte ha en färdigutvecklad projektplan, det kan företaget och universitetet hjälpa dig med. Jag tror att man ska tänka lite strategiskt vid valet av ämne och inte enbart låta det egna intresset styra, säger Ida.

4. Håll dig uppdaterad på din bransch under studierna

För den som läser fristående kurser och själv bygger upp sitt program är det viktigt att sätta ihop en mix av kurser som verkligen funkar på arbetsmarknaden. Enligt Christer gäller det att ha en kontinuerlig kontakt  med studie-och yrkesvägledaren på högskolan och att hålla sig à jour med arbetsmarknaden.

– Arbetsmarknaden förändras hela tiden så som student behöver man ha koll  för att skaffa den kompetens som efterfrågas inom just din bransch, säger Christer.

5. Ta hjälp av karriärcentrum på högskolan

På Karriärservice kan man få intervjuträning, tips för sitt CV och få hjälp med att utröna sina svagheter och styrkor.

–  Vi är slussen ut på arbetsmarknaden. Vi är ärliga eftersom vi vill  att studenten får en insikt om vad man måste göra för att lyckas få jobb, säger Christer.

Andra tips för att få in en fot i arbetslivet under studierna

Fråga SYV