Toppbetyg för svensk utbildning

Svensk flagga
Foto: Stock x.chng

Utländska studenter ger högskoleutbildning i Sverige toppbetyg men tycker att kontakten med arbetsmarknaden och det svenska samhället är dålig.

Det visar resultatet från en studentbarometer som besvarats av 138 000 internationella studenter vid 203 universitet i Europa och Asien.

På den övergripande frågan: Hur nöjd är du sammantaget med studierna vid ditt universitet, är 4 svenska lärosäten med bland de 10 främsta, skriver Svenska Institutet som är initiativtagare till den svenska medverkan tillsammans med 31 svenska lärosäten.

Det är roligt att Sverige kommer så väl ut, säger Annika Rembe, generaldirektör för Svenska institutet. Inte minst då ett antal internationellt mycket namnkunniga universitet har deltagit i undersökningen från bl a USA och Storbritannien.

Generellt sett får de svenska lärosätena goda omdömen i frågor som direkt relaterar till utbildningen. Detsamma gäller för miljövänlighet och kommunikationerna mellan campusområdena.

Men när det gäller karriärservice och kontakterna med arbetsmarknad och det svenska samhället, blir det ett riktigt bottenbetyg.

Det stämmer väl överens med den bild som ges i utredningen om cirkulär migration, säger Annika Rembe, generaldirektör för Svenska institutet. Universitet och högskolor behöver arbeta mer aktivt med detta för att kunna konkurrera internationellt. Men regelverket behöver också lättas upp för utländska studenter så att de kan stanna kvar och arbeta, precis som utredningen föreslår, säger hon vidare.

Totalt 16 svenska universitet och högskolor deltog i barometern som utförs av det brittiska företaget i-graduate.

Mer information om undersökningen

Rankning

Fråga SYV