Produktionstekniker – högvilt på arbetsmarknaden

Foto: Lernia  ANNONS

Eleverna på utbildningen Produktionstekniker /Produktionslogistik ser ljust på framtiden. Deras kompetens behövs just nu.

Att det är lågkonjunktur och kris inom stora delar av industrin har väl knappast undgått någon. Men det är inte nattsvart överallt, och det finns yrkesgrupper som fortfarande är hett eftertraktade. På utbildningen "Produktionstekniker/ Produktionslogistik" i Skövde har studenterna all anledning att se ljust på framtiden. Deras kompetens behövs mer än någonsin när det är kristider.

Alexander Munkbo går sista året på den två år långa utbildningen. Han och hans kursare lär sig att koppla samman teknik och ekonomi, och är snart redo att ge sig ut i arbetslivet för att hjälpa företag att underhålla och utveckla sin produktion.

– Som produktionstekniker jobbar du med både människor och maskiner och ditt arbete går framför allt ut på att lösa olika problem. Mycket handlar om effektiviseringar, det vill säga att komma med lösningar på hur man kan tillverka saker på ett bättre och mer effektivt sätt.

Social yrke

Produktionstekniker jobbar inom tillverkningsindustrin, det kan vara allt från trä- och verkstadsindustri till livsmedelsindustri och medicinsk teknik. Arbetet är varierande och man söker hela tiden nya lösningar och sätt att arbeta. Produktionsteknikern har en central roll genom att vara länken mellan produktionschefen och operatörerna på golvet.

Det är ett väldigt socialt yrke som ger ett stort kontaktnät. Man rör sig ju mycket och är runt och jobbar med folk i olika delar av produktionskedjan. Det är ett väldigt socialt yrke som ger ett stort kontaktnät. Man rör sig ju mycket och är runt och jobbar med folk i olika delar av produktionskedjan.

Praktik lockade

Alexander valde utbildningen först och främst för att han tyckte att det lät roligt att få kombinera sitt intresse för teknik med sitt intresse för människor. Han lockades också av att utbildningen inte var så lång – två år kändes lagom. Att det ingick mycket praktik i utbildningen var en annan viktig faktor, liksom de goda chanserna att få jobb efteråt.

Jag tyckte att det lät som en väldigt bra kombination. Roligt och intressant samtidigt som framtidsutsikterna var goda.

Knyter viktiga kontakter

Produktionstekniker/Produktionslogistik” är en så kallad KY-utbildning (KY = kvalificerad yrkesutbildning). Den är 80 veckor lång och innehåller en mix av teori och praktik.

Praktiken, eller LIA (Lärande i arbete) som det egentligen heter, utgör en tredjedel av utbildningstiden. Då är studenterna ute och praktiserar på olika företag, vilket innebär att de redan under utbildningstiden lär sig hur saker och ting fungerar ute i arbetslivet.

Det är en stor fördel med den här utbildningen, att man ställs inför verkliga problem och får vara med och lösa dem ute på företagen. Det vi lär oss i klassrummet är naturligtvis viktigt, men man måste komma ut och se det i verkligheten också. Det är först när man ser det på riktigt som man förstår teorin fullt ut.

LIA:n ger dessutom studenterna möjlighet att knyta kontakter och visa upp sig för olika arbetsgivare – något som i många fall leder till jobb direkt efter utbildningens slut.

Jag har gjort mina praktikperioder på Volvo Personvagnar och Electrolux och hoppas såklart att det ska bli en inkörsport till jobb nu när jag är klar.

Eftertraktad kompetens

Alexander tycker att han har en bra grund att stå på och känner sig väl förberedd för att ta klivet ut på arbetsmarknaden om ett par månader. Förutom de erfarenheter han har fått under sina praktikperioder kommer han att ha gedigna teoretiska kunskaper med sig i bagaget. Han är inte orolig för att inte få jobb, trots att det är kärva tider. Det är ju nu företagen måste effektivisera och ställa om produktionen, och då behövs folk med hans kompetens.

Produktionstekniker behövs i alla tider. När det går bra för företagen behövs vi. Och när det går dåligt för företagen behövs vi också. Kanske ännu mer.

Fakta om utbildningen

Produktionstekniker/Produktionslogistik är 80 veckor lång och finns i Skövde. Den vänder sig till dig som vill jobba som produktionstekniker, projektledare eller logistiker inom tillverkningsindustrin. Utbildningen leder till en kvalificerad yrkesexamen och arbetsmarknaden är internationell.

För att kunna söka måste du ha gymnasiekompetens.

Utbildningen ges av Lernia och berättigar till studiemedel från CSN.

Exempel på företag som anställt före detta studenter är Electrolux, Parker, Daloc, Dafgårds, Swegon och Tectubes.

Fråga SYV