Klarar du ett 140 år gammalt inträdesprov till Harvard?

För att ens få börja plugga på det prestigefyllda Harvard university i slutet av 1800-talet var du tvungen att klara det här testet. Är du tillräckligt smart?

Sajten Geekosystem har fått tag på inträdesprovet, daterat 1869. För dig som kan din geometri, latin, grekiska, historia och trigonometri är provet förmodligen ganska lätt. Men för de flesta är många av frågorna helt omöjliga.

Några exempel på frågor ur provet:

  • Var ligger Volgas källa?
  • Jämför Aten och Sparta.
  • Översätt meningen "I do not care how rich Gyges is" till latin.
  • Vad är kubikroten ur 0.0093?

I bildspelet hittar du samtliga frågor. Hur många rätt får du?

Fråga SYV