Fortfarande möjligt att ansöka till högskolan

Foto: Scanpix

Sista ansökningsdatum till högskolan har passerat – men du kan fortfarande söka. Så här funkar det.

Om du vill studera på högskola i höst men inte har sökt finns det fortfarande möjlighet. Du kan göra en sen anmälan till en mängd program och kurser.

– Vi uppmanar alla att ansöka till kurser som tar emot sen anmälan, det finns fortfarande en chans att komma in, säger Petter Lindquist, antagningshandläggare på Lunds universitet.

Att en kurs är öppen för en sen anmälan innebär inte automatiskt att du får en plats på kursen. Hur stor sannolikheten är att få en plats går inte att få ett svar på, det varierar kraftigt mellan olika kurser och program. Det viktiga för att öka chansen är att göra ansökan så snart som möjligt.

– Gör man en sen anmälan är tidpunkten när du gör anmälan viktigare än dina betyg. Det är nämligen turordningen som gäller, behöriga rangordnas efter det datum som den sena anmälan kommer in, den som ansökt först får plats först, berättar Petter.

Tipset är att hålla koll på Antagning.se, där kan man få en överblick över alla kurser och program som har öppet för sen anmälan. De utbildningsalternativ som är öppna för sen anmälan har en välj-knapp i listan.

Listan förändras hela tiden, institutionerna kan stänga kurser när de fått in tillräckligt med ansökningar, men vissa kurser kommer det gå att anmäla sig till ända fram till kursstart.

Så gör du

  1. Skapa ett användarkonto på Antagning.se.
  2. Anmäl dig till de kurser du vill söka till genom att trycka på lägg-till-knappen.
  3. Du får antagningsbesked och bekräftar om du vill ha din plats.

Tänk på: Sen anmälan behandlas endast i mån av tid. Sökande som är behöriga rangordnas efter det datum som den sena anmälan kommer in. Om det finns eller uppstår lediga platser på utbildningen kommer behöriga sökande som gjort en sen anmälan att antas.

Läs mer:

Fråga SYV