Från Norrland till Skåne – för hästarna

Charlotta Alnersson, 17 år från Lycksele valde att flytta hundratals mil för att kunna ägna sig på heltid åt sitt stora intresse – hästar.

Just nu pluggar hon på Flyinges hästgymnasium i Skåne som är ett av Sveriges så kallade riksrekryterande gymnasier, där eleverna kommer från hela landet.

Charlotta, som började i ridskola när hon var fem, har alltid haft hästar som sitt stora intresse. När hon fick nys om programmet i Flyinge genom sin tränare tvekade hon egentligen aldrig, trots att det innebar en flytt från Norrland till Skåne.

Om jag ska hålla på med hästar i framtiden är det en merit att ha gått här, det är ett respektabelt ställe som alla i branschen känner till , säger Charlotta.

Programmet är en särskild variant på naturvetenskapsprogrammet och lockar många elever från andra delar av Sverige. I Charlottas klass är det bara 6 av 21 elever som bor hemma hos föräldrarna. Skolan garanterar alla som kommer in boende, på sitt eget elevboende.

Från början kändes det som att vara på ridläger hela tiden, men sen vande man sig, säger Charlotta som bor på skolans elevboende där det alltid är kompisar och hästar runt omkring henne.

Exempel på spännande riksrekryterande gymnasier

Nycirkus: Särskild variant på ES, S:t Botvids gymnasium, Botkyrka

Film och TV: Spetsutbildning, Elfrida Andréegymnasiet, Gotland

Flygmekaniker: Bolandgymnasiet, Uppsala

Flygplatspersonal: Edströmska, Västerås

Glasblåsning och förädling: Åkrahällsskolan, Nybro

Här hittar du alla riksrekryterande gymnasier

Så funkar riksrekryterande gymnasier

Det finns olika former av riksrekryterande utbildningar på gymnasiet t ex inom idrott och det estetiska området och olika spetsutbildningar inom matematik, naturvetenskapsamhällsvetenskap eller humaniora. För att en utbildning ska bli riksrekryterande krävs att utbildningen är motiverad av ett behov på arbetsmarknaden och godkänd av Skolverket.

Du söker genom din hemkommun, oftast i samma ansökan som för övriga program.

Fråga SYV