En utbildning för utvecklingsstörda

Foto: ICA

I höst startar Högskolan i Gävle en utbildning som är anpassad för studenter med utvecklingsstörning. Högskoleutbildningen, som är den första i Sverige i sitt slag, kommer under det första året att vara öppen för åtta studenter.

Under tre år ska de läsa 120 högskolepoäng inom området hälsa, enligt ett pressmeddelande.

– Personer med utvecklingsstörning är en grupp med förutsättningar som hittills inte tillgodosetts inom den akademiska utbildningen. Fram till nu har personer med utvecklingsstörning varit utestängda från möjligheten att studera vid högskola eller universitet, säger Tomas Boman, universitetsadjunkt i socialt arbete.

Utbildningen som läses på distans är förlagd till Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott i Bollnäs och Högskolan i Gävle.

Fråga SYV