Utbildningar som säkrast leder till jobb

Foto: Stock Exchange

Arbetsförmedlingens senaste prognos i veckan visar att fler och fler får jobb och att arbetslösheten minskar den närmaste tiden. För att vara säker på att få jobb, kolla in listan på vilka utbildningar som säkrast leder till jobb.

Heta yrken som leder till jobb

1. Teknikyrken

Det behövs både högskoleingenjörer och civilingenjörer med lite längre utbildning. Populärast är ingenjörer inom bygg- och anläggning, elkraft, elektronik och maskinteknik.

2. Datayrken

På fem och tio års sikt väntas tillgången på arbetskraft bli otillräcklig inom både teknik- och datayrken. Det finns flera vägar in i it-branschen, både via ingenjörsutbildningar och datavetenskapliga utbildningar som finns på flera orter i Sverige. Till de mest efterfrågade yrkena hör programmerare och systemerare.

3. Hälso- och sjukvårdsyrken

Det råder redan brist på läkare, framför allt på specialistläkare. Situationen väntas bli förvärrad framöver på grund av stora pensionsavgångar och att gruppen äldre ökar. Behovet av sjuksköterskor med specialistutbildningar är också stort, till exempel barnmorskor, distriktssjuksköterskor och de som är vidareutbildade inom psykiatri.

4. Tandvårdsyrken

Tandläkare och tandhygienister är andra yrken att satsa på. Även i den här branschen väntas stora pensionsavgångar.

5. Byggyrken

Vid sidan om ingenjörer inom bygg- och anläggning kommer det även behövas många gymnasieutbildade inom branschen, till exempel byggnadsplåtslagare, betongarbetare, VVS-montörer och anläggningsarbetare.

6. Kvalificerade yrkesarbetare

Inom tillverkningsindustrin tillhör kvalificerade yrkesarbetare en eftertraktad skara. Heta yrken är till exempel lastbilsmekaniker, verktygsmakare och CNC-operatörer.

7. Lärare

När det gäller läraryrken blir det fortsatt brist på yrkeslärare inom gymnasieskolan, förskollärare och specialpedagoger. De närmaste 5-10 åren kommer även grundskolelärare i årskurserna 1-6 att vara eftertraktade på grund av ökade elevkullar. I årskurserna 7-9 minskar antalet elever ytterligare några år för att därefter öka, vilket betyder att behovet av lärare också ökar.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Läs mer:

Fråga SYV