Studiemedlet sänks till utlandet

Foto: Scanpix

En stark krona och den globala finanskrisen som bromsar inflationen leder till att CSN nu minskar studiemedlet för studier i många länder.

1 juli sänker CSN studiemedlet för 44 länder, höjer det för 17 och låter det ligga kvar på samma nivå i 68 länder. I de mest populära länderna USA, Storbritannien, Danmark, Spanien sänks lånebeloppen med mellan 50 och 100 kronor i veckan.

1 juli varje år tittar CSN på  hur lånedelen i studiemedlen ska se ut för svenska studerande i olika länder. Myndigheten tittar på kostnadsläget och hur valutautvecklingen har varit.

Totalt påverkas cirka 21 000 studerande av ändringarna.

Så förändras studiemedlet i de populäraste länderna

Australien
Oförändrat lånebelopp - 3 000 kr/vecka

Danmark
Sänkning med 150 kr/vecka - 1 950 kr/vecka

Frankrike
Oförändrat lånebelopp - 2 400 kr/vecka

Spanien
Sänkning med 100 kr/vecka - 1 900 kr/vecka

Storbritannien
Sänkning med 100 kr/vecka - 2 100 kr/vecka

Tyskland
Sänkning med 100 kr/vecka - 1 400 kr/vecka

USA
Sänkning med 100 kr/vecka - 2 900 kr/vecka

De nya beloppen för alla länder:

1.6534!StudiemedelsbeloppUtlandHT2011.pdf (35,7 Kb)

Relaterat

Fråga SYV